Reklamacje i zwroty

Zasady zwrotu produktu

Mają Państwo prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jego dostarczenia. Wystarczy, że w tym terminie wypełnią Państwo formularz odstąpienia od umowy sprzedaży i odeślą Państwo produkt.

Formularz należy do nas wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@zmija.eu lub listownie na adres naszej siedziby. Kiedy otrzymamy pismo,  potwierdzimy to w osobnej wiadomości.

Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie odsyłanego towaru i uprzejmie informujemy, że robią to Państwo na swój koszt.

Do przesyłki powinien być dołączony dowód zakupu (rachunek lub potwierdzenie zapłaty) oraz wszelkie akcesoria, jakie były przekazane wraz z produktem.

Koszty zakupu zwrócimy w wybrany przez Państwa sposób.

Szczegóły zawarliśmy w naszym Regulaminie.


Zasady reklamacji

Reklamację można składać w ciągu dwóch lat od dnia otrzymania zakupionego obuwia.

Proponujemy kilka sposobów zgłaszania wady produktu. Można to zrobić za pośrednictwem:
a) 
poczty elektronicznej, czyli poprzez e-mail na adres biuro@zmija.eu,
b) 
listownie na adres: SZEWSTWO-CHOLEWKARSTWO MACIEJ STANISŁAW ŻMIJA, Stanisław Dolny 322, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko kupującego, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, datę i okoliczności wystąpienia wady oraz opis żądania. 

W ramach reklamacji mogą się Państwo ubiegać o:
a) 
naprawę produktu,
b) 
wymiany produktu na produkt wolny od wad;
c) 
obniżenie ceny produktu;
d) 
odstąpienie od umowy sprzedaży.

Razem z listowną reklamacją lub w ślad za reklamacją zgłoszoną za pomocą wiadomości e-mail, muszą Państwo przesłać wadliwy produkt na podany wyżej adres.

Na Państwa reklamację odpowiemy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

Szczegóły zawarliśmy w naszym Regulaminie.